Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Giá:
 • Số lô: 500
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số lô: 300
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang mở bán
Giá: 65 - 70 tr/m²
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: 90 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 512
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: 36 - 38 tr/m²
 • Số căn hộ: 560
 • Mật độ xây dựng: 40
Đang mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 44000
 • Mật độ xây dựng: 25%.
Sắp mở bán
Giá: 139.8 - 163.1 tr/m²
 • Số căn hộ: 256
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 2.38 tỷ
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%