Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn hộ:
417
Quy mô:
2,488 m²
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Liên doanh Công ty Khởi Thành và Tập đoàn Vĩnh Phong Thái.
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:2Số tầng:26
Quy mô:2,488 m²Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:417Ngày hoàn thành:12/2021
Chủ đầu tư: Liên doanh Công ty Khởi Thành và Tập đoàn Vĩnh Phong Thái.
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:2,488 m²
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:417
Ngày hoàn thành:12/2021