Phúc Yên Prosper Phố Đông

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn hộ:
560
Quy mô:
5,951.40 m2
Mật độ xây dựng:
40
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2Số tầng:25
Quy mô:5,951.40 m2Mật độ xây dựng:40
Số căn hộ:560Ngày hoàn thành:10/2021
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:5,951.40 m2
Mật độ xây dựng:40
Số căn hộ:560
Ngày hoàn thành:10/2021