Sunshine Continental

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn hộ:
512
Quy mô:
119,847 m2
Mật độ xây dựng:
23.6%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3Số tầng:25
Quy mô:119,847 m2Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:512Ngày hoàn thành:Năm 2023
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:119,847 m2
Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:512
Ngày hoàn thành:Năm 2023