Sunshine Diamond River

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
40
Số căn hộ:
4000
Quy mô:
112,585 m2
Mật độ xây dựng:
23,6%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8Số tầng:40
Quy mô:112,585 m2Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:4000Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8
Số tầng:40
Quy mô:112,585 m2
Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành: