Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn hộ:
256
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block:2Số tầng:26
Quy mô:Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:256Ngày hoàn thành:12/2021
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:256
Ngày hoàn thành:12/2021