Vinhomes Grand Park

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
26
Số căn hộ:
44000
Quy mô:
271 ha
Mật độ xây dựng:
25%.
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:Số tầng:26
Quy mô:271 haMật độ xây dựng:25%.
Số căn hộ:44000Ngày hoàn thành:01/2021
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:26
Quy mô:271 ha
Mật độ xây dựng:25%.
Số căn hộ:44000
Ngày hoàn thành:01/2021